MB Sonatos komunikacijos projektai
Jurid. k. 305107692
Tel. nr.: 863675310